COVID19

Gezien de huidige situatie met de uitbraak van het coronavirus kan u volgende afdelingen rechtstreeks telefonisch bereiken:

  • Dagbesteding (Evergem): 09 253 72 76
  • Mobiel/Ambulent en Forensische werking: 09 233 24 96

of via mail op info@obrabaken.be

COVID19

OBRA|BAKEN vzw biedt ondersteuning op vraag en op maat aan personen met een beperking en hun netwerk.

OBRA|BAKEN vzw ondersteunt (jong)volwassenen met een beperking (of een vermoeden daarvan). We doen dit samen met hun netwerk en in de samenleving.

Wij zijn curieus naar jou! Wie ben jij? Wat maakt jou gelukkig? Wat heb je nodig? We zoeken graag uit wat je leven goed kan maken, samen met jou. Onze medewerkers werken met jouw vragen.

Heb je vragen over wonen? Heb je begeleiding nodig? Zoek je dagbesteding? Neem contact op met ons loket. We bekijken dan samen wat je wil en wie jou daarbij kan ondersteunen. Hebben we binnen onze organisatie geen gepast antwoord? Dan zoeken we verder waar je wel terecht kan.

Het loket

Ben je curieus naar ons?  Wil je ondersteuning van OBRA|BAKEN vzw? Neem dan contact op met ons. Ook wanneer je twijfelt of we iets voor je kunnen doen, luisteren we graag naar jouw verhaal. Samen bekijken we jouw vragen en noden. We helpen je verder op weg naar de gepaste ondersteuning. Ook als we je zelf geen antwoord kunnen bieden.

Dagcentrum (TIJDELIJKE AANMELDINGSSTOP VOOR RTH): Anna

Anna.keymeulen@obrabaken.be of 0470/25 96 06

Mobiel/ambulante ondersteuning: Inge

Inge.milh@obrabaken.be of 0490/56 31 70

Forensische werking (TIJDELIJKE AANMELDINGSSTOP VOOR RTH): Johanna

Johanna.brouckaert@obrabaken.be of 0472/69.65.24

Begeleid werk, AMA en activeringstrajecten: Petra

Petra.vandevoorde@obrabaken.be of 0490/56 31 77

Zowel met een persoonsvolgend budget (PVB), via rechtstreeks toegankelijke hulp (RTH) als met cash ben je welkom.

Recente nieuwsberichten

Logo Den Hannekesnest

Den Hannekesnest : Buurtpunt Langerbrugge start op 8 juli!

In 2015 kreeg Obra|Baken van de kerkfabriek de ontwijde kerk voor 30 jaar in erfpacht. Samen met de buurtbewoners gingen we aan de slag om van de kerk een centrale ontmoetingsplek te maken. Een plek waar buurtbewoners elkaar weer leren kennen. Waar dingen gebeuren.
Een broedplaats waar ideeën werkelijkheid worden
In de tussentijd zaten we evenwel niet stil. De plannen om de kerk om te toveren tot een echt buurtpunt kregen steeds meer vorm: een korte keten winkel, een bar, een terras, kleinere zaaltjes en een polyvalente ruimte voor allerlei buurtinitiatieven… Hoe kunnen we van de lokale kerk – opnieuw en met een andere invulling – een centrale ontmoetingsplaats maken voor alle inwoners? Hoe kan deze plek bijdragen aan een zorgzame, verbonden buurt?
Op woensdag 8 juli gaat de winkel open en op vrijdag 10 juli start de burenbar.
Wees welgekomen!
Den Hannekesnest!

Lees meer

OBRA|BAKEN vzw organisatie innovatie !

OBRA|BAKEN neemt deel aan het ESF-project ‘Anders Organiseren’. Met financiële steun vanuit de Europese Unie (Europees Sociaal Fonds) en de Vlaamse overheid, ten belope van 80.000 euro, nemen we onze organisatiestructuur onder de loep met oog op het verbeteren van onze zorgtrajecten..
Met aandacht voor betrokkenheid en ondersteuning van al onze medewerkers, herwerken we tijdens dit project onze werkingsprocessen en overlegstructuren, en evolueren we van klassieke functiebeschrijvingen naar een innovatieve samenwerkingsmethodiek, met een focus op teamrollen en -expertise.

logo ESF