OBRA|BAKEN vzw biedt ondersteuning op vraag en op maat aan personen met een beperking en hun netwerk.

OBRA|BAKEN vzw ondersteunt (jong)volwassenen met een beperking (of een vermoeden daarvan). We doen dit samen met hun netwerk en in de samenleving.

Wij zijn curieus naar jou! Wie ben jij? Wat maakt jou gelukkig? Wat heb je nodig? We zoeken graag uit wat je leven goed kan maken, samen met jou. Onze medewerkers werken met jouw vragen.

Heb je vragen over wonen? Heb je begeleiding nodig? Zoek je dagbesteding? Neem contact op met ons loket. We bekijken dan samen wat je wil en wie jou daarbij kan ondersteunen. Hebben we binnen onze organisatie geen gepast antwoord? Dan zoeken we verder waar je wel terecht kan.

Het loket

Ben je curieus naar ons?  Wil je ondersteuning van OBRA|BAKEN vzw? Neem dan contact op met ons. Ook wanneer je twijfelt of we iets voor je kunnen doen, luisteren we graag naar jouw verhaal. Samen bekijken we jouw vragen en noden. We helpen je verder op weg naar de gepaste ondersteuning. Ook als we je zelf geen antwoord kunnen bieden.

Dagcentrum (TIJDELIJKE AANMELDINGSSTOP VOOR RTH): Anna

Anna.keymeulen@obrabaken.be of 0470/25 96 06

Mobiel/ambulante ondersteuning: Inge

Inge.milh@obrabaken.be of 0490/56 31 70

Forensische werking (TIJDELIJKE AANMELDINGSSTOP VOOR RTH)

4 Hobo: aanmeldingen4hobo@obrabaken.be / Ontgrendeld : ontgrendeldteam@obrabaken.be

Begeleid werk, AMA en activeringstrajecten: Petra

Petra.vandevoorde@obrabaken.be of 0490/56 31 77

Zowel met een persoonsvolgend budget (PVB), via rechtstreeks toegankelijke hulp (RTH) als met cash ben je welkom.

Recente nieuwsberichten

Annulatie

Inspiratienamiddag 20 september '22 gaat NIET door

Helaas kan deze inspiratienamiddag niet doorgaan wegens ziekte. Je kan wel je interesse melden voor een volgende editie.

Lees meer

OBRA|BAKEN vzw organisatie innovatie !

OBRA|BAKEN neemt deel aan het ESF-project ‘Anders Organiseren’. Met financiële steun vanuit de Europese Unie (Europees Sociaal Fonds) en de Vlaamse overheid, ten belope van 80.000 euro, nemen we onze organisatiestructuur onder de loep met oog op het verbeteren van onze zorgtrajecten..
Met aandacht voor betrokkenheid en ondersteuning van al onze medewerkers, herwerken we tijdens dit project onze werkingsprocessen en overlegstructuren, en evolueren we van klassieke functiebeschrijvingen naar een innovatieve samenwerkingsmethodiek, met een focus op teamrollen en -expertise.

logo ESF