Heel wat personen met een beperking zijn vatbaarder voor bijkomende risicofactoren die hen - in combinatie met de beperking en bij gebrek aan voldoende beschermende factoren - extra kwetsbaar maken om als slachtoffer en/of dader in aanraking te komen met criminaliteit, politie en justitie.

Het niet (h)erkennen van de beperking door de omgeving, een onaangepaste bejegening, de complexiteit van het justitieel systeem en penitentiair kader, het gebrek aan steunbronnen, de hiaten in de organisatie van de hulp- en dienstverlening zijn slechts enkele van de drempels in de samenleving die voor mensen met een beperking moeilijk zelfstandig te overwinnen zijn en die een duurzame (re-)integratie ernstig in de weg staan.

Om tegemoet te komen aan deze knelpunten en om het recht op zorg voor personen met een beperking met een justitieel statuut te realiseren, bouwde OBRA|BAKEN vzw sinds 2001 een forensische werking uit voor justitiabelen met een (vermoeden van) beperking die vanuit een continuümvisie focust op preventie, kwaliteit van leven en re-integratie.

forensisch continuum