nieuwe wandeling gent ontgrendeld

Wat?

Personen met een beperking horen niet thuis in de gevangenis. Ontgrendeld werkt samen met de gedetineerden en hun natuurlijk en professioneel netwerk naar uitstroom uit de gevangenis, met het oog op een duurzame en inclusieve re-integratie, met maximaal haalbare participatie van de persoon met een beperking in de samenleving. We doen dit via:

  • Psychosociale ondersteuning van de persoon in detentie en zijn of haar netwerk
  • Dagbesteding: intrapenitentiaire activiteiten zoals sport, creatief werken en vorming; en een extrapenitentiair werkproject
  • Expertisedeling: we werken adviserend inzake bejegening en reclassering van personen met een beperking ten aanzien van justitiële medewerkers en diensten van de Vlaamse Gemeenschap werkzaam binnen en buiten de gevangenis

Voor wie?

Ontgrendeld is er voor gedetineerden (beklaagden, veroordeelden, en geïnterneerden) met een (vermoeden van een) beperking die verblijven in de gevangenis van Gent en voor hun natuurlijk en professioneel netwerk.

cl for 12
cl for 7
Door Ontgrendeld kan ik genoeg uit de cel zijn. Ik kan me ontspannen en pieker dan niet zoveel. Ik kan in vertrouwen mijn verhaal kwijt. Ze denken met mij mee en werken aan mijn toekomst na de detentie.
(Een cliënt bij Ontgrendeld)