cl for 5

Wat?

AMFORA is een samenwerkingsverband tussen CGG Eclips, CGG De Drie Stromen, CAW Oost-Vlaanderen en OBRA|BAKEN vzw, dat in 2016 werd opgericht om het instroombeleid en therapeutisch aanbod voor seksuele delinquenten in Oost-Vlaanderen optimaal af te stemmen.

OBRA|BAKEN vzw verleent binnen dit samenwerkingsverband advies inzake (therapeutische ondersteuning van daders met een) beperking aan de reguliere diensten en neemt begeleidingen op van personen met een beperking die niet terecht kunnen voor therapeutische behandeling bij de reguliere diensten.

Wie?

Voor meerderjarige seksuele delictplegers met een justitieel statuut en hun professioneel netwerk (therapeuten, justitieassistenten, enz.).