Wat doen we?

Present biedt delichtgerichte contextbegeleiding. Dit traject kan opgelegd worden aan een minderjarige delictpleger door de jeugdrechter naar aanleiding van het plegen van een MOF (misdrijf omschreven feit.) De maatregel kan verlengd worden tot de leeftijd van 23 jaar. 

Present gaat minstens zes maanden lang actief aan de slag met de jongeren en hun netwerk, met als doel recidive te voorkomen. Centraal staat de relatie tussen de jongeren en begeleider. Via actieve participatie en dialoog, krijgen we zicht op de levensdomeinen en overtuigingen die de jongere beïnvloeden. Zo kunnen we oplossings-en krachtgericht op zoek gaan naar alternatieve wegen met het het oog op positieve (re-)integratie van de jongeren in de samenleving, waarbij persoonlijke levensdoelen op een positieve en sociaal aanvaardbare manier worden nagestreefd. 

 

Jongere bij graffiti-muur
Jongeren bij Ezels

Hoe aanmelden?

De aanmelding voor delictgerichte contextbegeleiding gebeurt door de jeugdrechter, in samenspraak met de jeugdconsulent van de sociale dienst jeugdrechtbank. Zowel rechtstreekse instroom na de feiten als een opstart van begeleiding tijdens of na een verblijf in de gemeenschapsinstelling zijn mogelijk.