cl for 1

Wat?

Het FPC (Forensisch Psychiatrisch Centrum) Gent is een 'high security', dat zorg op maat biedt aan geïnterneerden. (meer info: zie website FPC)

In 2015 startten we in samenwerking met het FPC Gent een mobiel aanbod voor 15 van hun patiënten met een (vermoeden van) beperking. Via deelname aan wekelijkse werkprojecten (individueel of in groep) buiten het FPC, bieden we de patiënten zowel een veilige oefenvloer om nieuwe vaardigheden aan te leren, als een plek buiten de hoog beveiligde context van het FPC waar ze opnieuw stappen in de samenleving kunnen zetten. De werkprojecten vormen een laagdrempelige opportuniteit om door te groeien naar andere, waar mogelijk reguliere, dagbestedings- of werkvormen.

Op die manier bieden we complementaire beeldvorming en advies aan het FPC en dragen we bij aan een duurzaam re-integratietraject van hun patiënten met een beperking.  

Voor wie?

Het samenwerkingsproject richt zich op geïnterneerden met een (vermoeden van) beperking die geplaatst zijn in het FPC Gent.  

cl for 4
cl for 1
Wij zijn enorm blij met de hulp van de mannen. Ze onderhouden onze tuin en zijn een aangenaam gezelschap. Het geeft een goed gevoel om hen op die manier te kunnen helpen.
(De verantwoordelijke van een arbeidspost)