cl convent 1

Wat?

In een samenwerking met vzw Autimismus ondersteunen we acht normaalbegaafde personen met een autismespectrumstoornis. Zij wonen samen in een convent in het Groot Begijnhof.

Iedere bewoner heeft zijn eigen studio of appartement, verhuurd via het sociaal verhuurkantoor (SVK) van Gent. De bewoners delen een gemeenschappelijke ruimte en tuin. Daar kunnen zij elkaar ontmoeten voor activiteiten.

In het gebouw wonen twee vrijwilligers die als 'goede buur' aanwezig zijn.

Iedere bewoner krijgt via OBRA|BAKEN vzw individuele ondersteuning bij het zelfstandig wonen. Wij ondersteunen ook het samenleven met elkaar.

Voor wie?

Normaalbegaafde personen met een autismespectrumstoornis die graag in een 'living-apart-together"-concept wonen.

  • Zij hebben voldoende zelfstandigheid om met een minimum aan individuele ondersteuning te wonen
  • Zij kiezen om te leven in een gemeenschap met anderen

 

Meer info?

Curieus naar meer? Convent 22 wordt gerealiseerd dankzij een nauwe samenwerking tussen OBRA|BAKEN vzw met:

Lees hier een artikel uit Het Nieuwsblad dat verscheen naar aanleiding van Wereld Autisme Dag 2018 waarin een van de bewoonsters getuigt.

cl convent 5
cl convent 4
Het Convent zorgt ervoor dat ik mij nooit alleen voel. Als ik daar nood aan heb kan ik altijd een babbeltje doen met een van mijn huisgenoten.
(Een bewoner van Convent 22)