Toontjeshuis

Info-avond nieuw woonproject

Op 26 juni organiseren wij samen met vzw Autimismus en vzw Toontjeshuis, een info-avond voor netwerkleden die mee hun schouders willen zetten onder het realiseren van een cohousing-project voor normaalbegaafde personen met ASS.

Lees meer
IkWachtMee

IkWachtMee

De medewerkers van OBRA|BAKEN tonen zich solidair met de lange rij personen met een beperking die wachten op de ondersteuning waar zij recht op hebben.

Lees meer
Toontjeshuis

Info-avond nieuw woonproject

Op 9 mei organiseren wij samen met vzw Autimismus en Toontjeshuis een info-avond in het kader van een nieuw project waarbij wij ouders en netwerkleden ondersteunen in het realiseren van een cohousing-project voor personen met een autismespectrumstoornis.

Lees meer