anton dosen prijs 4hobo

4Hobo wint de eerste Vlaams-Nederlandse prijs prof. dr. Anton Došen!

Op 19 april 2018 had het Vlaams-Nederlands congres ‘Geestelijke gezondheid voor personen met een licht verstandelijke beperking: intersectorale perspectieven’ plaats in Melle.
Daar werd de eerste Vlaams-Nederlandse prijs prof. dr. Anton Došen uitgereikt. Deze prijs is een initiatief van W.I.V. vzw, Hogeschool Gent (E-QUAL) en het P.C. Dr. Guislain.  De prijs is complementair met de Anton Došen scriptieprijs die wordt uitgereikt aan de universiteit van Tilburg voor masterscripties op het gebied van onderzoek bij mensen met een verstandelijke beperking met psychopathologie en/of gedragsproblemen.
De prijs die op 19 april werd uitgereikt, richt zich niet direct op scripties of onderzoek maar op ‘innovatieve’ good practices die bruggen leggen tussen verschillende sectoren, in de eerste plaats gehandicaptenzorg en geestelijke gezondheidszorg.
 
De prijs werd door de jury unaniem toegekend aan 4Hobo.
 
4Hobo kreeg bijzondere waardering vanwege de jury omwille van:
  • De uiterste kwetsbare doelgroep waarmee men werkt;
  • Het innovatieve karakter;
  • De intersectorale samenwerking en expertisedeling met partners uit heel diverse sectoren;
  • Het versterken van autonomie in verbondenheid;
  • Het verschil maken voor een uiterst kwetsbare groep en voorkomen dat de jongeren (verder) gemarginaliseerd, gecriminaliseerd en uitgesloten worden;
  • Het integraal en op maat ondersteunen zodat de jongeren een kwalitatief en inclusief leven kunnen uitbouwen.
 
Zowel de Vlaamse als Nederlandse juryleden waren van oordeel dat 4Hobo de prijs méér dan verdiende!
 
Meer info over het congres en de prijs? Zie www.wiv.be