STRAF!

artistiek feest uit solidariteit

In Gent zetten zich reeds enkele jaren 2 organisaties in voor de medeburgers die geen of zeer moeilijk aansluiting vinden binnen de maatschappelijke omgeving. OBRA|BAKEN biedt met zijn deelwerking Ontgrendeld ondersteuning aan geïnterneerde mensen met een beperking, en VILLA VOORTMAN is een ontmoetingshuis in de stad voor mensen met dubbeldiagnose problematiek. Beide organisaties buigen zich met zorg over het lot van mensen die aandacht missen die ze nodig hebben.

Op aansturen van Cathrina Van den Abeele, hoofdgriffier van het hof van beroep te Gent en Henri Heimans, eremagistraat bij het hof van beroep te Gent, ontstond het idee om voor deze mensen een moment van solidariteit te creëren met als voornaamste doelstelling de urgente problematiek nog maar eens in herinnering te brengen. Zij kregen hierbij de onvoorwaardelijke steun van Antoon Boyen, eerste voorzitter van het hof van beroep te Gent.

Rond dit initiatief vormde zich al snel een groep vrijwillige medewerkers uit de omgeving van justitie, gevangeniswezen, zorg voor personen met een beperking, psychiatrische zorg, kunst en cultuur. Wat bij aanvang bedacht werd als een klein krachtig signaal groeide uit tot een grote feestelijke artistieke gebeurtenis.

Op zaterdag 22 september van 11 tot middernacht worden voor één dag de werkzaamheden overgenomen door de geestdriftige ploeg van STRAF!  Heel wat artistieke mensen zullen op vrijwillige basis hun opwachting maken. Culinaire verrassingen, muziek, poëzie, literatuur, theater, beeldende kunst zijn de ingrediënten om het artistieke en feestelijke samen te brengen.  Artiesten van alle disciplines en generaties zullen op de meest verrassende plekken, tot in de krochten van het oud gerechtshof non stop aan het werk zijn.

In afwachting van het gedetailleerd programma, een eerste inkijk.

STRAFFE STUKKEN!
Een primeur: Alle Gentse musea tonen gezamelijk één merkwaardig stuk uit hun verzameling.

STRAFFE PLEIDOOIEN!
Aan zes markante vrouwen en dito mannen werd gevraagd een korte, krachtige gebalde toespraak te houden. Ze zullen dit apart doen op twee verschillende momenten.
Fien Sabbe modereert de dames: met onder andere Inge Schilperoord, Petra De Sutter, Saskia Van Nieuwenhove, Mira Bryssinck, Natalie Aernoudts.
Joris Hessels zorgt voor de heren: met onder andere Walter Van Steenbrugge,Bruno Van Obbergen, Timo Sterckx, Fikry El Azzouzi

STRAF GELUID!
Radio Begijnenestraat is een structurele podcast-reeks en wordt geproduceerd door hell-er vzw i.s.m. het zorgteam van de gevangenis van Antwerpen op de Vleugel F. Een radiofonisch universum vol ongehoorde stemmen en verhalen, montage en constructie, woord en klank.

STRAFFE MENSEN!
Kunstenaars uit FPC (Forensisch Psychiatrisch Centrum) Gent en VILLA VOORTMAN zullen hun creatief werk aan het publiek presenteren.

STRAFFE UITGAVE!
In een geïllustreerde uitgave komen in woord en beeld de mensen aan bod over wie het gaat.

STRAFFE PARKING!
De parking voor het gebouw wordt gekaapt door het eigenzinnig collectief cirQ.

STRAF EINDE!
Bij valavond, op de prachtige binnenkoer zal pianist Daan Van de Walle de nacht inspelen, de laatste noten zullen de donkerte inleiden waarna binnen, in het gebouw, enkele leden van de Koninklijke Gentse Politieharmonie het feestelijk slotakkoord laten weerklinken.

TICKETS: 14 € / Student 8 € via http://www.uitbureau.be/
WEBPAGINA: www.straf.life

!!Voor dit evenement zoeken wij nog straffe vrijwilligers!!
Wil jij die dag graag een handje helpen (bonnetjesverkoop, bar, afwas, programmaboekjes uitdelen, enz.) stuur dan een mailtje naar leen.bollaert@obrabaken.be met je naam, contactgegevens, voorkeur shift / beschikbaarheid (voormiddag, namiddag, avond) en eventuele voorkeur qua werk.

Vrijwilligers zullen een briefing krijgen vooraf, krijgen gratis toegang tot het evenement en enkele drank- en eetbonnetjes. Er zal gewerkt worden in shiften van 3 à 4 uur zodat er daarnaast nog voldoende tijd is om mee te genieten van het programma.

Voor meer informatie, welkom bij: Leen Bollaert, coördinator forensische werking OBRA|BAKEN vzw; leen.bollaert@obrabaken.be 0491/907892