logo ESF

OBRA|BAKEN vzw organisatie innovatie !

OBRA|BAKEN neemt deel aan het ESF-project ‘Anders Organiseren’. Met financiële steun vanuit de Europese Unie (Europees Sociaal Fonds) en de Vlaamse overheid, ten belope van 80.000 euro, nemen we onze organisatiestructuur onder de loep met oog op het verbeteren van onze zorgtrajecten..
Met aandacht voor betrokkenheid en ondersteuning van al onze medewerkers, herwerken we tijdens dit project onze werkingsprocessen en overlegstructuren, en evolueren we van klassieke functiebeschrijvingen naar een innovatieve samenwerkingsmethodiek, met een focus op teamrollen en -expertise.

Lees meer
Warmste Week

Dankjewel

2018 hebben we opnieuw in alle warmte kunnen afsluiten met De Warmste Week van Studio Brussel. Voor OBRA|BAKEN vzw was het zelf de Aller-Warmste Week ooit!

Lees meer
Betoging

OBRA|BAKEN ging de straat op om te protesteren

Samen met andere begeleiders en cliënten van diensten die mobiel-ambulante ondersteuning bieden, gingen wij op 20 november de straat op om onze stem te laten horen bij het kabinet van minister Vandeurzen. Wij willen namelijk dat zij hun beloftes nakomen om ervoor te zorgen dat onze (kandidaat-)cliënten de ondersteuning kunnen krijgen waar zij recht op hebben.
https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2018/11/20/gehandicapten-en-begeleiders-vo…

Lees meer