iemand tekent een ladder waar een werkzoekende op kan klimmen

Wat?

Met W² helpen we mensen hun plaats vinden in de arbeidsmarkt.  

Er zijn allerlei redenen waarom de weg naar een job moeilijk kan zijn. Vaak gaat het daarbij om een combinatie van factoren in verschillende levensdomeinen, zoals fysiek en/of mentaal welzijn, woonomstandigheden, een gebrek aan sociale ondersteuning... 

Door samen die drempels onder ogen te zien en aan te pakken maken we betaalde tewerkstelling mogelijk.   

Hoe werkt het?

Om deelnemers aan het traject duurzaam een plaats in de arbeidsmarkt te kunnen geven, werken we binnen met W² met een netwerk van begeleiders die elk een eigen expertise hebben. 

Een casemanager zorg, een casemanager werk en twee dienstverleners vormen samen een team dat ondersteuning kan bieden op verschillende levensdomeinen. De begeleiders gaan de competenties van elke deelnemer benadrukken en uitbouwen, terwijl problemen trapsgewijs en actief samen aangepakt worden. 

Omdat we altijd aandacht hebben voor ieders specifieke noden en sterktes, zal het traject er voor iedereen anders uitzien. Daarbij besteden we altijd voldoende aandacht aan het opstellen van een haalbare werkplanning op maat, aan praktische noodzaken zoals financiële adminstratie, en aan het opbouwen van een stevig netwerk.  
Op die manier staan mensen sterk, ook na afloop van het traject.

Voor wie?

W² is een traject van 3 tot 18 maanden, dat gericht is op mensen met een medische, mentale, psychische, psychiatrische en/of sociale (MMPPS) problemen die een weg naar de reguliere arbeidsmarkt moeilijk maken. De doorverwijzing naar dit aanbod gebeurt telkens vanuit de VDAB. 

Partners

W² overstijgt de werking van OBRA|BAKEN. Wie deelneemt aan het traject wordt begeleid door een netwerk van dienstverleners. Dit netwerk wordt gevormd door medewerkers van OBRA|BAKEN, CAW, en VZW aPart, op doorverwijzing van VDAB/een GTB-consulent.