Pers for Leen

Leen De Roo

Coördinator ontgrendeld

Ontgrendeld

Loket personeel obra baken

Anna Keymeulen

Loket beheer
Personeel Inge

Inge Milh

Coördinator mobiel-ambulante werking en loket

Ondersteuning cliënt en medewerker
Organisatie en beleid

Personeel Petra

Petra Van de Voorde

Coördinator werk

Organisatie en beleid / Aanmeldingen Dagbesteding en Werk