Pers for Leen

Leen De Roo

Coördinator ontgrendeld

Ontgrendeld

Loket personeel obra baken

Anna Keymeulen

Medewerker Werk

Dienstverlener zorg / Aanmeldingen Werk

Personeel Inge

Inge Milh

Coördinator mobiel-ambulante werking, RTH Groot-Gent en loket

Ondersteuning cliënt en medewerker
Organisatie en beleid

Personeel Petra

Petra Van de Voorde

Coördinator dagondersteuning en werk

Organisatie en beleid