Personeel Johanna

Johanna Brouckaert

Medewerker loket en begeleider forensische werking

Aanmelding. Kennismaking. Vraagverheldering.
Samenwerking FPC Gent

Loket personeel obra baken

Anna Keymeulen

Medewerker loket dagondersteuning en mobiel-ambulante werking

Aanmelding. Kennismaking. Netwerkondersteuning.

Personeel Inge

Inge Milh

Coördinator mobiel-ambulante werking, RTH Groot-Gent en loket

Ondersteuning cliënt en medewerker
Organisatie en beleid