Het buurtpunt

OBRA|BAKEN vzw kreeg de ontwijde kerk van Langerbrugge (gelegen recht tegenover De Werkplek) in erfpacht. Wij willen hier een ontmoetingsplek voor de buurt van maken - net zoals de kerk vroeger was.

Buurtbewoners zullen er binnenkort terecht kunnen voor basisproducten en - diensten, voor een gezellige babbel en socio-culturele activiteiten. En onze cliënten kunnen door de uitbating van het buurtpunt een mooie actieve rol spelen in de maatschappij.

Wij willen de buurt volop inspraak geven in de invulling van het Buurtpunt, zodat zij hier een antwoord kunnen vinden op hun noden en deze plek een mooie meerwaarde kan bieden. Daarom gaan wij graag met buurtbewoners in gesprek om samen dit project vorm te geven.

Curieus? Contacteer Isa of Tom voor meer info. 

 

cl dc kerk langerbrugge

De Pastorij

De pastorij-woning naast de kerk van Langerbrugge zal de komende jaren worden verbouwd tot een doorgangswoning voor volwassenen met een (vermoeden van) beperking en een inwonende vrijwilliger. Zij zullen begeleid en ondersteund worden door OBRA|BAKEN vzw.