Wil je ons financieel steunen? Dit kan op verschillende manieren:

Een eenmalige gift: Maak je gift over op BE06 0682 1143 0422, op naam van OBRA|BAKEN vzw. Vermeld 'gift'. Giften vanaf € 40 zijn fiscaal aftrekbaar. Je ontvangt daarvoor een attest.

Een doorlopende opdracht: Stel je doorlopende opdracht in via jouw netbanking of bank naar BE06 0682 1143 0422. Op deze manier kan je je financiële steun spreiden doorheen het jaar. Wij tellen jouw giften samen.  Ook hier voor giften vanaf € 40 per jaar, een fiscaal attest.

Testament en duo-legaat: Wil je na je overlijden een deel van je nalatenschap aan OBRA|BAKEN vzw schenken? We werken voor jou de meest aantrekkelijke formule uit, samen met een notaris en in alle discretie.

Neem contact op met Riet Konings (directeur) of Pieter-Jan Bogaert (coördinator administratie) als je iets voor ons wil betekenen.

cl dc duimen

Structureel ontvangt OBRA|BAKEN vzw (werkings)middelen van:

OBRA|BAKEN vzw ontvangt o.a. sponsoring en giften van:

Aan allen: hartelijk dank!