cl for 5

Wat?

AMFORA is een samenwerkingsverband tussen CGG Eclips, CGG De Drie Stromen, CAW Oost-Vlaanderen en OBRA|BAKEN vzw, dat in 2016 werd opgericht om het instroombeleid en therapeutisch aanbod voor seksuele delinquenten in Oost-Vlaanderen optimaal af te stemmen. OBRA|BAKEN vzw verleent binnen dit samenwerkingsverband advies inzake (therapeutische ondersteuning van daders met een) beperking aan de reguliere diensten en neemt begeleidingen op van personen met een beperking die niet terecht kunnen voor therapeutische behandeling bij de reguliere diensten.

Wie?

Voor jongeren, volwassenen en hun professioneel netwerk (therapeuten, begeleiding, justitie-assistenten). Mensen zonder justitieel statuut (veroordeling, probatie,...) komen ook in aanmerking. Een bezorgdheid rond seksueel grensoverschrijdend gedrag (van de persoon naar anderen toe), is voldoende. Er kan ook preventief aangemeld worden, op het moment dat er nog geen feiten gebeurd zijn.

Meer info?

Website Amfora